Kariyer Koçluğu

Günümüz ekonomik koşulları ve insani tarafı eksik bırakılmış kapitalizm, yapmış olduğumuz meslek seçimlerini bazen çok yoğun bir şekilde bize sorgulatıyor. Sorguladıkça seçimlerin nedenlerini belirlemek tatmin edici sonuçlar doğurmayabiliyor. Yapılan seçimler çoğu zaman sosyolojik, ekonomik ve psikolojik yönlendirmelerin sonucunda olduğu için kişinin doğal ilgisi, motivasyonu ve güçlü yanları göz ardı edilmiş oluyor. Finansal zorluklar, sosyal baskılar ve yaptırımlar kişilerin kendi istedikleri kariyer yolculuğuna doğru adım atmasında çoğu zaman en büyük engeli oluşturuyor. Bu noktada, verimsiz, mutsuz ve başarısız çalışanlar ortaya çıkıyor.

Kişilerin her gün ofislerine veya çalışma ortamlarına mutlu ve motive olarak gitmesi için her şeyin başında kendileriyle çalışmaları gerekiyor. Bu çalışmayı yaparken, aylık masrafların nasıl ödeneceği gibi pragmatik kaygılardan arınarak kişinin kalıcı kararlar vermesini sağlamak Kariyer Koçluğu’nun en önemli faydasıdır.

Bilişsel Davranışçı Koçluk modelinin Adler Koçluk modeli ile harmanlandığı model sayesinde, düşünce ve davranış değişikliğine yol açıyoruz. Böylece danışan daha derin, daha kalıcı ve temelden bir dönüşüm sürecine girmiş oluyor. Sonuç, tatmin edici: Mutlu, çalıştığı sektör ve firmadan memnun, verimli ve başarılı bir iş insanı.

Yaklaşım

Kariyer Koçluğu

Kariyer Koçluğu çalışmalarında öncelikli olarak bunları amaçlıyorum:

 • Danışanların hayattaki amaçlarını belirlemek
 • Güçlü yanlarını ve değerlerini netleştirmek
 • Yetenek, bilgi ve becerilerini gözden geçirmek
 • Kendi değerlerine uygun iş arama hedeflerini sağlamak
 • Pozitif zihniyet değişimini yaşamasını sağlamak
 • İş ararken fark ettiği sosyal beceri eksikleri üzerinde çalışmak
 • Kendisi için en doğru planı yapmasını sağlayarak bu planda sebatkar bir şekilde ilerlemesi için yanında

yürümek

Danışan Profili

Kariyer Koçluğu ve Danışmanlığı hizmeti almak için kariyerlerinin her safhasında olan kişiler başvurabilmektedir.

İş hayatına yeni atılacak bir kişinin, kişiliğini ve yeteneklerini derin bir şekilde incelemeden iş araması nasıl başarısız sonuçlanacaksa, terfi etmek isteyen bir kişinin de insanları yönetme becerisini kazanmadan bir üst pozisyona geçmesi o kadar zor olacaktır. İşte bu nedenle, danışanlar farklı motivasyonlarla aynı sonuca ulaşmak için danışıyorlar: gizli kalmış potansiyellerini ortaya çıkarmak

Genel anlamda, danışanlar benzer profiller oluşturmaktadır ve 6 ana gruptan oluşmaktadır:

 • Yeni mezun: kariyer başlangıcı yapmak
 • Kariyer değişimi: kariyerlerinde yeni ve doğru adımı atmak isteyen ve bugününü tatminsiz bulan profesyoneller
 • İş arayışı: işini bırakmış ya da yeniden iş hayatına atılacak profesyoneller
 • Terfi: terfi için gerekli donanıma sahip olmak ve kişilik olarak kendi markasını yönetmek isteyen profesyoneller
 • Kariyer yönetimi: performans, iş-yaşam dengesi, takım ilişkileri ve liderlik üzerine koçluk desteği
 • Girişimci: yeni bir iş kurarken destek alan profesyoneller

 

 Koçluk Çalışması Yol Planı

Koçluk çalışması tamamen kişiye özel hazırlanmaktadır.

 

İlk başta danışanla “kimya görüşmesi” adını verdiğimiz bedelsiz bir ön görüşme yapılır. Bu görüşmede danışanın koçluk çalışmasının detaylarını öğrenmesi sağlanır. Aynı zamanda hangi konular üzerinde çalışmak istediği konuşulur. Bu görüşme hem danışan hem de koç için çok önemlidir çünkü iki insanın beraber çalışacağı bir ortam yaratılması için “aradaki kimya”nın tutması önemlidir.

 

“Kimya görüşmesi”ni takiben diğer seanslardan daha uzun sürecek ilk görüşmede koçluk çalışmasında danışanın hedefleri belirlenir. Bu hedefler önceliklendirme yapılarak bir bir seanslarda görüşülmeye başlanır. Bazı hedefler bir koçluk konusu olabilirken bazı hedefler danışmanlık gerektirebilir. “Koçluk” ve “Danışmanlık” tanımlarının farkının altı çizilir ve danışanın bu noktada ne istediği araştırılır. Danışmanlık gerektiren konular “test”ler ve “ödev”lerle çözülmektedir.

Optimum koçluk dönemi 3-4 ay süresinde gerçekleşir. Burada insanın değişim psikolojisi göz önünde bulundurularak bu zamanlama verilmektedir.

Koçluk çalışmalarını paket programlar olarak hazırlıyorum. En ideal paket 10 seanstan oluşuyor. Böylece hem hedefleri gerçekleştirmiş hem de danışanın sebatkar bir şekilde “değişim” yaşamış halini korumasına yardımcı oluyorum. Aynı diyette olan bir kişinin zayıfladıktan sonra yeni kilosunu korumasını sağlamak gibi düşünebilirsiniz.

 

Screen shot 2013-07-16 at 11.22.24 PM

 

 

Kariyer Danışmanlığı

Kariyer Danışmanlığı, koçluktan farklı algılanmalıdır. Burada danışana bazı beceriler kazandırıyorum.

Özellikle şu alanlarda çalışılır:

 • Danışanlarımızın ilgi, yetenek, ve motivasyonları gibi kişilik özelliklerinin sistematik bir şekilde ölçümlenmesi
 • Stratejik iş arama, yayınlanmış ve yayınlanmamış iş pazarlarını araştırma
 • CV hazırlarken kritik fark yaratan ipuçları
 • Daha iyi teklifler için mülakat stratejileri
 • Teklifi artıracak müzakere becerileri
 • Bir mülakatta maaş tartışmanın yolları

 

Uygulanan Testler:

1. Harvard Business School Career Leader

Güçlü yön, ilgi ve motivasyon özellikleri belirlemesi için envanter uygulamasıdır. Kişiye nerede olmak istediği ve hangi kariyer yolunun kendisi için daha uygun olacağı hakkında bir rapor çıkartır.

careerleader

 

2. Belbin Takım Envanteri

Takım içi davranış belirlemesini monitor eder ve en uygun takımın ortaya çıkması için takım rolleri üzerinde çalışma sağlar.

belbin