Bilişsel Davranışçı Koçluk

Bilişsel Davranışçı Koçluk


Benim de global uygulayıcıları arasında olduğum Bilişsel Davranışçı Koçluk yöntemi artık Türkiye’de de uygulayıcılarına kavuşuyor. Aşamalı olarak devam edecek Bilişsel Davranışçı Koçluk eğitimlerimizin ilki gerçekleşti. 24 – 26 Şubat 2012’de Arthur Freeman ve Oana Gavita tarafından verilen eğitime çok farklı profillerden koçlar, psikologlar ve sağlık görevlileri katıldı.

Arthur Freeman, Ed.D., Aaron T. Beck tarafından 1960’larda geliştirilen bilişsel yaklaşım ile Bilişsel Davranışçı Koçluğu harmanlamış ve Prescriptive Executive Coaching’i (PEC) geliştirmiştir.

Prescriptive Executive Coaching (Bilişsel Davranışçı Yönetici Koçluğu), eylem, algı, durum, kültür ve duyguya odaklanan bir modeldir. Davranışçı, bilişsel, çevresel/kişilerarası, sosyokültürel ve duygusal alanlar ile çalışan PEC, bireylerin değişim ve gelişimini çok yönlü olarak desteklemeyi hedefler.

Bilişsel Davranışçı Yönetici Koçluğu, pratik, yetkinlik bazlı ve eylem odaklı yaklaşımı ile iyi yapılandırılmış, gerçekçi ve uygulamaya yönelik bir modeldir. Bu koçluk modeli, birey, takım ve kurumlara, ihtiyaçları doğrultusunda koçluk ve gelişim planları sunar.

Bilişsel Davranışçı Yönetici Koçluğu eğitimi ile hedeflenen;

  • Kurumsal ve bireysel alanlarda Bilişsel Davranışçı Yönetici Koçluğu’nun teori ve uygulamasını öğrenmek,
  • Davranış ve düşünce yapılarının iş ve özel yaşamdaki etkilerini tespit ederek gelişim yolları oluşturmak,
  • Uygulamaya yönelik farklı yöntem ve araçlar edinmek,
  • Bilişsel davranışçı modelin farklı alanlardaki kullanımını tanımaktır.

Katılımcılara Uluslararası Bilişsel Davranışçı Koçluk Birliği’nden (International Association of Cognitive Behavioral Coaching) onaylı Bilişsel Davranışçı Yönetici Koçluğu’na Giriş sertifikası (18 Saat) verildi.

Eğitimciler 

Arthur Freeman, Ed.D.

Arthur (Art) Freeman, Midwestern Üniversitesi (Downers Grove, IL) Klinik Psikoloji doktora programı direktörü ve Davranışçı Medikal Departman’da profesördür. Doktora derecesini Teachers College – Columbia Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora sonrası çalışmasını (Doctor of Science) ise Babes-Bolyai Üniversitesi’nde yapmıştır.

70’e yakın profesyonel kitabının yanı sıra 100’den fazla kitap bölümü, değerlendirme yazısı ve dergi makalesi yayınlamıştır. Çalışmaları İngilizce’den 15 farklı dile çevrilmiştir. Bilişsel davranışçı, klinik, aile ve çift psikolojisi alanlarında lisanslı psikolog (Amerikan Profesyonel Psikoloji Birliği) ve Amerikan Psikoloji Birliği onur üyesidir (Fellow). Davranışçı ve Bilişsel Terapiler Birliği ve Uluslararası Bilişsel Psikoterapi Derneği eski başkanıdır. Klinik ilgi alanları, yönetici koçluğu, kişilik bozukluklarının tedavisi, çocuklar ve ergenlere klinik müdahale, eğitim ve süpervizyondur.

 

 

Oana Gavita, Ph.D.

Oana Gavița, Babes-Bolyai Üniversitesi (Cluj-Napoca, Romanya) Klinik Psikoloji bölümünde kıdemli yardımcı doçentdir. Aynı zamanda, Dr. Gavita, Uluslararası Bilişsel Davranışçı Koçluk Birliği (International Association of Cognitive Behavioral Coaching) ve Babes-Bolyai Üniversitesi Uluslararası Koçluk Enstitüsü başkanıdır. Babes-Bolyai Üniversitesi’nde teşhis ve kanıt-odaklı yaklaşım üzerine çalışmış ve burada doktorasını tamamlamıştır. Halen Ulusal Araştırma Konseyi destekli duygu regülasyonu ve iş yerinde koçluk ve ruh sağlığı alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Dr. Gavita, bankacılık başta olmak üzere birçok alanda insan kaynakları danışmanlığı yapmaktadır. Kurumsal gelişim ve koçluk alanlarında projeler yürütmektedir. New York Albert Ellis Enstitüsü, İngiltere Koçluk Merkezi, King’s College London Psikiyatri Enstitüsü, Boston Çocuk Hastanesi, Harvard Tıp Okulu ve Bilişsel Nörobilim Laboratuvarları’nda staj ve araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Dr. Gavita’nın uzmanlık alanları, iş yaşamında denge, bireysel koçluk, performans yönetimi, stres yönetimi, wellness koçluğu, ebeveynlik ve simülasyon uygulamaları ile uçuş korkusu ve sosyal fobinin tedavisidir. Dr. Gavita, Romanya Psikoloji Birliği tarafından klinik psikolog ve bilişsel davranışçı psikoterapist ve İngiliz Psikoloji Derneği tarafından danışman psikolog olarak tanınmıştır.