Stratejik Eğitim Danışmanlığı

Kurumlarda motivasyon, verimlilik ve mutlu çalışan gördüğümüz günler aslında artabilir. Ve bazı şirketlerde de artıyor: mutluluk eğrisinin kazanç eğrisiyle beraber yükseklerde seyretmesinin ana nedeni “doğru insanların”,”doğru” koltuklarda oturuyor olması, onların öz farkındalıkla geliştirilmiş özgüven sahibi olmaları, risk alabilirlik ortamı ve lidere bağlılık.

Yaklaşım

Amacımız uzun vadeli stratejik eğitim planlaması, katılımcı bir liderlik ve yönetim yaklaşımı, işleyen sistemler, başarının ortağı olmaya niyetli ve mükemmeli seven yetkin çalışanlar, kuruluşun tüm düzeylerinde var olan ilham, katılım ve sahiplenme sağlamak.

Stratejik Eğitim Danışmanlığı ile beraber değişime liderlik yapıyoruz. Değişimin mimarı olarak hem şirketin genel vizyon ve stratejisine uyum sağlayan bir yapı geliştiriyor hem de organizasyonu daha da ileri taşıyabilmek için önayak olacak etkin zihniyeti yerleştiriyoruz.

Böylece finansal performansı da artırmış oluyoruz. Towers Perrin Global Workforce Study, 2008 gösteriyor ki şirket bağlılığıyla beraber işletme karı 3.74% artarken buna dikkat etmeyen şirketlerde 2,01% azalıyor.

Faydalar

Stratejik Eğitim Danışmanlığı, stratejik değişikliklerin gerçekleştiği noktada, liderlere ve çalışanlara değişimin getirdiği yeni taleplere proaktif bir şekilde cevap vermelerini sağlayacak yetkinlikler bütünün geliştirilmesinde fayda sağlar.

 

Genel Strateji Düzenlemesi

 • Şirket birleşme (M&A) süreçleri
 • Değişen pazar koşulları veya düzenleyici kurallar nedeniyle İnovasyon İhtiyacı

Stratejik Eğitim Projesi Gelişimi, İletişimi ve Uygulaması İhtiyacı

 • Stratejik hizalanmanın sağlanacağı bir vizyon belirlenmesi
 • Eğitimin bu vizyon doğrultusunda tasarlanılması
 • Kültürel hizalanmanın sağlanacağı kurum kültürü ve yapısı değerlendirmeleri

Eğitimin Tasarımı

 • Gerekli yetkinliklerin belirlenmesi ve eklenmesi amaçlanan noktaların değerlendirmeleri
 • Buna göre eğitim ve koçluk içeriğinin tamamlanması

Liderlik ve Yönetici Gelişim Programları İhtiyacı

 • Liderin günün değişen koşulları içinde değerlendirilmesi ve koçluk programları ve eğitimlerle geliştirilmesi
 • Kurumda koçluk kültürünün yerleştirilmesi
 • Yüksek performanslı takımlar oluşturulması
 • Liderlerin kendi içlerinde birbirlerinden öğrendikleri bir süreç yaratılması