Grup ve Sistem Koçluğu

Gruplar, insan ırkının varlığını sürdürebilmesi ve gelişimi için esas teşkil ediyor. Isaac Newton’un dediği gibi “devlerin omuzları üzerinde yükselerek” devam ediyoruz. Entellektüel mirasımız bizden sonrakilerin de öğrenmeye devam etmesi, gelişmesi ve daha çok keşfetmesi için baz oluşturuyor.

Grup ve sistem koçluğunda biz de bu prensiple çalışıyoruz ve tüm grubun ortak performansını geliştiriyoruz. Grup koçluğu, birbirlerinin bilgi, tecrübe ve kişisel derslerinden faydalanmasını sağlayarak grup üyelerinin öğrenimini katlayarak artırıyor. Dahası, onların bu grubun bir parçası olmasını ve öyle de hissetmelerini sağlıyor. Böylece ortaya çıkan iş daha verimli oluyor, pozisyon sahibi kurumda daha kalıcı oluyor.

Yaklaşım

Grup ve sistem koçluğu alanında özel olarak eğitilmiş bir koçu gerektirir. Aynı zamanda psikoloji altyapısına sahip, psikolojik teknik ve sistem dinamiklerine hakim, kurumsal hayat gerçekleri hakkında ciddi bir bir formasyona sahip olması “olmazsa olmaz”dır.

Minerve’de Merve Can, psikoloji ve yönetim danışmanlığı bazlı kurumsal altyapısını kullanarak benzersiz bir grup ve sistem koçluğu tasarımı hazırlar: Güvenli bir ortam yaratarak yöneticilerin paylaşımlarını açıklıkla ve ancak grup harici için gizlilik prensibi çerçevesinde ortak öğrenime çevirir.

Grup Koçluğu esasında 2 ana alana ayrılır:

1. Takım Koçluğu

Bir takım, zaten ortak hedef ve dile sahip olmalıdır. Burada yapılan müdahale daha çok iş odaklıdır.

Bir takım doğru kişilerle ve onlara verilmiş doğru rol ve sorumluluklarla, doğru verimlilik teşvik sistemi ve doğru zamanlamada kurulmuşsa tamamlayıcı olarak takım koçluğu kullanılabilir: Düzenli zamanlamalarla, görev odaklı, ince ayar yapmayı sağlayan takım koçluğu çalışmaları takımı optimum performans seviyesine yükseltecektir.

Takım koçluğu şunları hedefler:

 • Grup zihniyetinin yerleştirilmesi
 • Problem çözümü örneklemeleri
 • Stratejik tartışmalar
 • Öğrenim paylaşım ve değişimleri

Buradaki müdahale, duruma göre farklı tanımlar alabilir:

 • Takım gelişimi
 • Takım oluşumu
 • Takım içi iletişimi artırma
 • Süreç danışmanlığı
 • Takım koçluğu

2. Liderlik Grup Koçluğu (Koçlukla Öğrenme Grupları)

Öğrenme gruplarında, grubun içindeki kişilerin bir takım gibi ortak dil ve hedef sahibi olmaları gerekmez. Burada aşağıdaki gibi durumlarda kullanılmak üzere bireysel öğrenmeyi maksimize etmeyi hedefleriz:

 • Çatışma çözümü ihtiyacı
 • Düşük performans gösteren takım üyelerinin diğer üyelerin çabaları ile telafi edilememesi
 • Proje hedeflerinin mevcut sorunların göz ardı edilmesi nedeniyle aksama tehlikesi altında olması
 • Takımın, farklı kurumsal kültüre sahip çalışanlardan kurulacak olması örn. Şirket birleşmeleri (M&A)
 • Takımiçi dengesiz güç ilişkilerinin mevcudiyeti

Büyük çapta kurumsal değişimler genellikle bu tip koçluk çalışmaları ile gerçekleştirilir.

Ölçme Değerlendirme Aracı

 Koçluğun başında ve sonunda tüm grup koçluğu katılımcılarını değerlendiririz. Kullandığımız envanter, tüm dünyada büyük prestij sahibi Yönetici Liderliği envanteridir. Bu araçla katılımcıların liderlik özelliklerini birçok farklı boyutta ölçmekte ve gelişim alanlarını saptamaktayız.

Ölçülen boyutlar şunlardır:

 • yetki ve güç verme
 • takıma enerji katma
 • tasarım ve hizalanma
 • ödüllendirme ve geri bildirim verme
 • takım oluşturma
 • dış imaj yönetimi
 • kararlılık
 • evrensel düşünce yapısı
 • duygusal zeka
 • iş/özel hayat dengesi
 • stres dayanıklılığı

Faydalar

Grup ve sistem koçluğu, şu durumlarda çok değerli bir dönüşüm aracıdır:

 • Tüm kuruma yayılması hedeflenen değişim
 • Faklı bireylerden oluşan yepyeni bir takım kurmak
 • Zaten yapılandırılmış bir grubu daha canlı hale getirmek

Grup koçluğu öğrenimi kolaylaştırır çünkü:

 • Rol modeller mevcuttur
 • İş ve pazar gerçekleri farkındalığını artırır
 • Kurum vizyon, misyon ve değerlerinin içselleştirilmesini sağlar
 • Diğerlerinin görüşlerine olan hoşgörüyü ve belirsizliğe olan dayanıklılığı artırır
 • Birbirinden geçen bir öğrenim vardır

Grup koçluğunun olası dezavantajları çok sınırlıdır. Önemli olan noktalardan birisi grubun büyüklüğüdür. 3 ila 10 katılımcı arasında kalması maksimum verimlilik yaratacaktır. Böylece bireysel öğrenimler maksimum seviyeye ulaşır ve ortak bir öğrenime daha kolay dönüştürülür.