Yönetici Koçluğu

Liderlik parıltılı bir konumdur ancak bazı zorlukları da beraberinde getirir. Gereğinden fazla değer katmaya çalışmak, bazen sessiz kalmayı becerememek, çalışanların fikirlerinde çoğu zaman eksik bulmak ve onları istemeden de olsa demotive etmek ve eleştirilere açık olmamak gibi. Fakat bu davranışlar çoğu liderde ortak olarak görülebilir ve Yönetici Koçluğu mükemmel bir çözümdür.

Yönetici Koçluğu, halihazırda lider pozisyonlarda olup büyük başarılar elde eden kurumsal profesyoneller için “dünün iyi sonuçlarının” yeterli olmadığı ve “yarının daha da iyisini” yaratacak davranışları geliştirmemize olanak sağlar.

Bunun yanısıra, gizli kalmış potansiyellerin bazı davranış değişimleri ile ortaya çıkmasına önayak olur.

Yönetici Koçluğu, ulusal ve uluslararası iş platformlarında daha da göze çarpan bir şekilde çalışan gelişimi için tercih edilen metodlar arasında yer alıyor. Bunun nedeni, mükemmel avantajı: liderleri kendi ortamlarından ve günlük işlerinden alıkoymadan, çalışma ortamlarının içindeki insan ve çevresel faktörlerle birlikte bir davranış değişiminden geçirmesidir.

Minerve, hem bireysel olarak ulaşan üst düzey yöneticilere hem de kurumların yönlendirdiği yöneticilerine Yönetici Koçluğu hizmeti vermektedir.


Yaklaşım

Minerve, Yönetici Koçluğu için pozitif, ölçülebilir ve kalıcı davranış değişikliğini sağlayan bir yöntem olan Bilişsel Davranışçı koçluk yöntemini kullanmaktadır. Bilişsel Davranışçı Yönetici Koçluğu, pratik, yetkinlik bazlı ve eylem odaklı yaklaşımı ile sadece yönetici seviyesi için değil, aynı zamanda birey ve takımlara, ihtiyaçları doğrultusunda gelişim planları sunar. Böylelikle, şirket çalışanlarının memnuniyetini ve bağlılığını destekleyerek, performans ve iş kalitesinde artış sağlar.

Burada yaklaşım, ilham veren ve pozitife doğru zorlayan bir koçluk ortamı yaratmaktır. Faydası yalnızca koçluk alan yönetici için sınırlı kalmaz, tüm kurumca benimsendiğinde çevresinde de dolaylı olarak bir “öğrenme ortamı” yaratarak değişim ve kriz dönemleri için rol modeller oluşturur.

Sonuç odaklılık, sadece hizmet sektörünün diğer dallarında değil, Yönetici Koçluğu’nda da önemlilik arz ediyor. Biz de ölçülebilirlik için geliştirdiğimiz yaklaşımla hizmete vazgeçilmez bir değer katıyoruz.

Koçluğun başında ve sonunda hem danışan ile hem de çalışma arkadaşları ile danışanı değerlendiriyoruz. Kullandığımız araçlar envanter ve birebir görüşmelerdir. Envanter, tüm dünyada büyük prestij sahibi Yönetici Liderliği envanteridir.Bununla danışanın liderlik özelliklerini birçok farklı boyutta ölçmekteyiz:

 • yetki ve güç verme
 • takıma enerji katma
 • tasarım ve hizalanma
 • ödüllendirme ve geri bildirim verme
 • takım oluşturma
 • dış imaj yönetimi
 • kararlılık
 • evrensel düşünce yapısı
 • duygusal zeka
 • iş/özel hayat dengesi
 • stres dayanıklılığı

Faydalar

Pozitif, ölçülebilir ve kalıcı davranış değişimi başlıca hedeftir. Bir yönetici gerçekten davranışlarını değiştirebilir mi? Cevap nettir: Evet. Herşeyden önemlisi, bir tepe yöneticinin küçücük pozitif bir değişimi kurum üzerinde çok büyük bir pozitif etki yaratma potansiyeline sahiptir.

Yaklaşık tüm vakalarda, başarılı liderlerin davranışlarında bazı temel unsurları değiştirdiklerini ve böylece verimliliklerini artırdıklarını görüyoruz.

Minerve, ölçülebilir Yönetici Koçluğu sonuçları ile ayrıştırıcı bir özelliğe sahip. Liderler, ortaya çıkan işlerin öncelikli başarı faktörlerini ölçümlemekle sorumludur. Aynı mantıkla Minerve koçluk çalışması sonuçlarının da “gelir beyanını” çalışma sonucunda sunar.

Kurumlar için ortaya koyduğu faydalar

 • Artan verim ve kalite
 • Güçlü iletişim ortamı
 • Kartopu etkisiyle “öğrenen bir kurum” yaratmak
 • Azalan iç ve dış müşteri şikayeti
 • Etkin çalışanları elde tutmak
 • Uzun vadede, işten çıkmadan doğan maliyetleri düşürmek
 • Nihayetinde; karlılık

Yönetici için ortaya koyduğu faydalar

 • Bağlılık yaratan liderlik
 • Verimli takım çalışması
 • İşte memnuniyet
 • Çatışma yönetimi becerileri
 • İnsan yönetimi becerileri
 • Kurumsal bağlılık

 Danışan Profili 

 Yönetici Koçluğu, tepe yönetici ve üst düzey yöneticiler için mükemmel bir kendi kendine öğrenme ortamı sunar. Dolayısıyla hem iş hem de özel hayatında yöneticinin ideallerini gerçekleştirmesi yönünde ilerleme kaydetmesini sağlar.

Danışanlar öncelikli şu profillerdedir:

 • Tepe yöneticiler
 • Üst düzey yöneticiler
 • Müdürler
 • Girişimciler
 • Vakıf yöneticileri
 • Proje müdürleri
 • Kamu yöneticileri

Ayrıca kurumların  yönlendirdikleri yöneticiler ve yönetici grupları için yönetici koçluğu eğitim programları da hazırlamaktayız.